έως το τέλος Ιουνίου 2020 έχουν οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων, οι οποίοι θέλουν να τα δηλώσουν με τον υφιστάμενο νόμο περί τακτοποίησης.

Μετά το πέρας της 30ης Ιουνίου, τίθεται σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Ταυτότητα, η οποία και θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατηγορίας από 1 έως 4 (εξαιρείται η κατηγορία 5 με τα εντελώς αυθαίρετα ή με βαριές αυθαιρεσίες).

Οι ιδιοκτήτες τους δηλαδή, θα μπορούν να τα τακτοποιούν και μετά τις 30 Ιουνίου με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου του 2025, καταβάλλοντας όμως προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης κατά 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης και επιπλέον 5% για κάθε έναν χρόνο καθυστέρησης...

 

Πηγή: Newsbomb